PODNOSZENIE PODŁOGI LUB POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ  JEST KONTROLOWANYM I BEZPIECZNYM PROCESEM

Przed ponownym wyrównaniem lub podniesieniem konstrukcji lub płyt fundamentowych grunt pod posadzką zostaje sprawdzony pod względem zagęszczenia. Za pomocą badań upewniamy się, czy struktura nadal ma tendencję do osiadania, czy osiadanie ustało. W przypadku gdy proces osiadania trwa nadal, geopolimer aplikowany jest w grunt gdzie stabilizuje się i uszczelnia różne warstwy podłoża, a tym samym zatrzymuje osiadanie.

  1. Otwory wykonywane są w podłodze, posadzce  lub fundamencie, który osiadł .  
  2. Następnie w wierconych otworach montowane są pakery przez które wtryskiwany jest rozszerzający się geopolimer. Rozszerzający się geopolimer najpierw wypełnia puste przestrzenie, a następnie rozszerza i podnosi do pożądanego poziomu naprawiany element. 
  3. Cały proces jest monitorowany za pomocą przyrządów pomiarowych.