STABILIZACJA POLIMEROWA

W przypadku nadmiernej pracy poszczególnych płyt posadzki przemysłowej, warunki gruntu prawdopodobnie uległy zmianie poniżej konstrukcji. 

Czynności stabilizujące podłogę/posadzkę przeprowadzane są jako proces, w którym geopolimer wprowadza się bezpośrednio pod opuszczoną płytę podłogową. Geopolimer wypełnia puste przestrzenie pod konstrukcją podłogi i natychmiast podnosi na wskazaną wysokość.

STABILIZACJA MATERIAŁEM MINERALNYM

 

Tego typu iniekcje stosujemy do wypełnień spękań, pustych przestrzeni w konstrukcjach budowlanych i żelbetowych, w szczególności przy klawiszowaniu płyt posadzek przemysłowych.

Bardzo płynna masa wypełnia przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią posadzki, a górną powierzchnią podbudowy (chudym betonem). Stabilizacja cementowa zapobiega dalszemu klawiszowaniu oraz pękaniu płyt betonowych. Poprawia się komfort (mniejszy hałas przy przejeżdżaniu przez styki dylatacji) oraz bezpieczeństwo transportu materiałów w halach magazynowych i produkcyjnych.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania wzmocnienia gruntu pod posadzką wykonujemy wzmacnianie poprzez mikropalowanie. Prace takie muszą być poprzedzone badaniem gruntu w celu poprawności doboru technologii naprawy.